Doradztwo i usługi projektowo-inwestycyjne

Jako doradca oferujemy wsparcie podmiotom decydującym się na budowę własnych obiektów. W ramach tego działania oferujemy szereg usług, które pomogą w sprawnym przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego.

 


2016-08::1471360019-zarzadzanie-procesem-przygotowania-realizacji-inwestycji-budowlanej1.jpg

 

Zarządzanie procesem przygotowania realizacji inwestycji budowlanej

 • opracowanie koncepcji przedsięwzięcia
 • wyszukiwanie terenów pod inwestycję
 • weryfikacja koncepcji pod kątem zgodności z wymogami administracyjnymi
 • wykonanie projektów budowlanych
 • opracowanie i weryfikacja ogólnego harmonogramu inwestycji
 • budżetowanie inwestycji
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót
 • przygotowanie projektów umów

Zarządzanie inwestycją budowlaną

 • wdrożenie procedury przetargowej
 • nadzór inwestorski nad robotami
 • nadzór BHP
 • monitorowanie i koordynacja postępu robót
 • nadzór nad rozliczeniami z Wykonawcami
 • udział w procedurze odbioru Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)