Kontakt

ERGID Sp. z o. o.
ul. Pierściecka 73
43-430 Kiczyce

KRS: 0000620736
REGON: 364599093
NIP: 5482674201

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 60.000,00 PLN w całości opłacony.

Telefon: +48 338535056

Telefon: +48 695772379

Email: biuro@ergid.com