Zespół

Grzegorz Cymorek

Prezes zarządu

Ukończył kierunek finanse i inwestycje na Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. W 2015 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

 • doradca w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych
 • specjalista w zakresie kosztorysowania robót budowlanych
 • doradca w zakresie prawa zamówień publicznych

Język: polski, angielski


Zbigniew Hyrnik

Projektant

Ukończył kierunek budownictwo na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Od 1983 roku posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, a od 1986 do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 1994 uzyskał uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej. Jest również rzeczoznawcą konstrukcyjno-budowlanym o specjalności budownictwo ogólne – konstrukcje i ustroje budowlane oraz członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • doradca w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych
 • specjalista w zakresie projektowania
 • specjalista w zakresie kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi

Język: polski


Katarzyna Suchanek

Inspektor BHP

Ukończyła kierunek …… na ………

Uprawnienia, doświadczenie

 • specjalista w zakresie BHP
 • doradca w zakresie prawa pracy

Język: polski


Łukasz Olesik

Radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Nowak & Olesik Spółka Partnerska.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Od 2006 roku posiada uprawnienia Radcy Prawnego i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

 • doradca w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego i gospodarczego,
 • doradca w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • doradca w zakresie prawa cywilnego,
 • doradca w zakresie prawa zamówień publicznych.

Język: angielski